Historia

History Jo 1930-luvulla Floridan suotuisa ilmasto houkutteli suomalaisia viettämään täällä talvea. Vuonna 1935 perustettiin Suomalainen Klubi iltamien ja tanssien järjestämiseksi. Sotien aikana tulot lähetettiin sodista kärsivien auttamiseen USO:lle ja Punaiselle Ristille.

22.1.1944 kokouksessa klubi päätettiin nimetä Suomalaiseksi Turistiklubiksi. Suomalainen Turistiklubi kohdisti kaiken toimintansa rahan ja avustuksien keräämiseksi ja lähettämiseksi Help Finland-järjestön kautta Suomen sotaorpojen ja leskien olojen helpot-tamiseksi.

Vuonna 1945 alkoi olla vakavana puheenaiheena hankkia jonkin lainen maapalsta, jossa voitaisiin pitää ulkoilmajuhlia ja johon voitaisiin mahdollisesti rakentaa toimitalo eli ”haali”. Vuonna 1947 pidetyssä kokouksessa valittiin komitea, jonka tehtävänä oli tiedustella sopivaa maapaikkaa haalin rakentamista varten. Tarjolla oli useitakin paikkoja, muun muassa Lantanassa ja Lake Worthissa, mutta perusteellisten keskustelujen jälkeen päätettiin ostaa Dixie Highwaylta Lake Worthista kaksi tonttia. Yhdeksän miehen rakennuskomitea suunnitteli kyseisille tonteille haalirakennusta ja piirustukset olivatkin jo valmiina, mutta vuosikokouksessa joulukuun 13. päivä 1947 päätettiin myydä tontit, sillä huomattiin, että rakennus tulisi maksamaan paljon enemmän kuin katsottiin olevan mahdollista saada rahaa kokoon. Piirustuksista maksettu summa menetettiin, mutta tonteista saatiin sama summa kuin oli maksettukin.

Suomi Talo 1948Talvella 1947 ryhdyttiin kartuttamaan haalin rakennusrahastoa. Järjestettiin kaksi suurta kenttäjuhlaa, joista kertyi 700 dollaria. Henkilöistä, jotka kukin antoivat 5 dollaria rakennuksen pohjarahastoon, otettiin valokuvia näissä juhlissa. Vielä samana vuonna valittiin jälleen komitea etsimään uutta paikkaa haalirakennusta varten. Tammikuussa 1948 pidettiin historiallinen kokous Lauri Hyytin kellarissa Lake Worthissa. Äänestyksessä Väinö Heinosen tarjous voitti. Hänen tarjoamansa tontit, kaikkiaan kolme, sijaitsivat East Coast Avenuella, siis jonkin verran pohjoiseen nykyisesta haalista. Tonttien hinnat olivat 100 dollaria tontilta. Kokouksen jälkeen Heinonen ilmoitti, että he olivat rouvansa kanssa sopineet myös antavansa vastaavan kokoisen maa-alueen Central Boulevardin ja East Coast Avenuen kulmasta samoilla ehdoilla. Tämä tarjous otettiin vastaan suurella riemulla ja haali sijaitsee nykyään juuri tällä tontilla. Tässä kokouksessa kerätty kolehti tuotti rakennusrahastoon 140 dollaria. Samassa kokouksessa valittiin rakennuskomitea ja muitakin komiteoita, muun muassa sääntökomitea, sillä katsottiin, että klubin säännöt oli uusittava tulevia tarpeita varten.

Nyt oli kiire päästä toimimaan oman katon alle. Vaikka tilillä oli rahaa ainoastaan 745 dollaria, niin innostus oli suuri. Suunnitellun haalin laskettiin maksavan noin 6000 dollaria, mutta summa jouduttiin kyllä ylittämään. Vastuun rakennustyöstä otti paikka-kunnalla tunnettu rakennusurakoitsija Lauri Hyyti. Tammikuussa 1948 tulivat suuret maansiirtokoneet mäntyjä kasvavalle tontille ja alkoivat puhdistaa maata puista ja muusta kasvillisuudesta. Puut kerättiin yhteen pinoon ja muu roska siirrettiin heti pois. Työmaalla kävi ahkera touhu ja mukana olivat niin miehet kuin naisetkin. Naiset sahasivat puita lyhyemmäksi, ja amerikkalaiset ihmettelivät sitä! Se oli heistä niin suuri ihme, että he tulivat suurin joukoin kuvaamaan naisia. Naiset olivat apuna myös kirvesmiehille ja muurareille. He kantoivat puutavaraa ja isoja sementtitiiliä. He olivat apuna kaikkialla. Martta Nurmi muurasi keittämistä varten uunin, joka oli käytössä vielä pitkään haalin valmistumisenkin jälkeen. Touhu työmaalla oli ikuisiksi ajoiksi mieliinjäävää aikaa. Työ oli jokaiselle niin läheistä, ettei kukaan tuntenut edes väsymystä. Unelma oli, että haalista tulisi niin turisteille kuin paikkakuntalaisillekin sellainen paikka, jonne he kaikki ovat tervetulleita ja viihtyisivät siellä sovinnossa ja hyvässä yhteisymmärryksessä toistensa kanssa. Turistiklubin toiminnan ohjeena oli ”Tunne oma arvosi, mutta anna arvo toisillekkin. On kunniallisempaa yrittää parantaa ennen tehtyjä virheitä ja arpia, kuin lyödä uusia haavoja.”

Rakennustyö edistyi hyvää vauhtia, ja haali valmistui kolmessa viikossa. Hintaa sille kertyi 7681 dollaria. Sen avajaisia juhlittiin 8. helmikuuta 1948. Juhlayleisöä kokoontui paikalle lähes 500 henkeä. Seuraavana syksynä huomattiin, että haalin keittiö oli liian pieni ja epäkäytännöllinen, joten se vaati heti korjausta. Niinpä aloitettiinkin laajennustyöt. Keittiö tehtiin uudelleen ja rakennettiin myös tarpeelliset käymälätilat. Samassa yhteydessä asennettiin ensim-mäiset äänentoistolaitteet.

Jo 1940-luvulla, kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana haali teki lahjoituksia erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten Help Finlandille, Punaiselle Ristille, syöpäkeräykseen, lapsihalvauskerä-ykseen, tuberkuloosikeräykseen ja Lantanan Civic Centerin aloitta-miseen sekä muihinkin hyväntekeväisyyslaitoksiin. Hyväntekeväi-syystoiminta jatkuu edelleen.

Suomi Talo, Big HAll 1956Haalikin todettiin jo avajaisten yhteydessä liian pieneksi, ja suunnitelma uudesta ja suuremmasta salista hyväksyttiin yksimielisesti. Valittin heti komitea viemään uutta hanketta eteenpäin. Komitean puheenjohtajaksi ja rakennustyön johtajaksi tällä kertaa valittiin paikkakunnalla tunnettu rakennusurakoitsija Hannes Vuori. Osa töistä annettin urakalla tehtäväksi. Omaa vapaaehtoistyövoimaa oli tarjolla runsaasti, joukossa paljon alan ammattimiehiä. Niinpä työn valmistuttua todettiinkin, että haalin hyväksi oli annettu 4000 ilmaista ammattimiehen työtuntia. Näin saatu säästö oli melkoinen. Samanaikaisesti alotettiin voimakas rahanhankintakampanja. Pidettiin iltamia ja tehtiin kirjanen, johon kerättiin mainoksia ja saatiin 800 nimeä, dollari/ kappale. Saatiin myös paljon pieniä korottomia lainoja, joten koko rakennusaikana ei ollut rahasta puutetta. Uuden ison salin avajaiset pidettin 10 – 11 maaliskuuta 1956. Yleisömenestys oli valtava ja rahallinen tulo hyvä.

Suomi Talon johtohenkilöt ansaitsisivat oman täydellisen selostuksensa heidän uupumattomasta työstään. Vuosikymmenet se on ollut niin monipuolista ja arvokasta, ettei sitä voi vain muutamalla rivillä kertoa. Mainittakoon edes se, että seuraavat henkilöt ovat palvelleet mm. Turistiklubin ja Suomi Talon johtokunnan puheenjohtajina: Charles Arvio, Henry Frantila, Werner Sippola, Albin Moisio, Emil Lehto, Väinö Heinonen, John Äijälä, Willehard Kärki, Joe Salo, Hannes Wäre, Sam Miller, Eero Matilainen, Kalle Nikula, Seppo Vilkkila, Kari Konnos, Mauno Laurila ja Tapio Salin. Mainittakoon, että vuonna 1992 pidetyssä kokouksessa jäsenet äänestivät virallisen nimen muutoksen. Rakennuskompleksille annettiin nimi Suomi Talo – Finland House, jossa kokoontuu ja jota ylläpitää Amerikan Suomalainen Turistiklubi. Niihin aikoihin puhuttiin järjestön toiminnan vaihtamisesta englanninkieliseksi, mutta jäsenet yksimielisesti päättivät, että on tärkeää jatkaa toimintaa suomenkielisenä.

Suomi Talo ja sen jäsenseurat järjestävät monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joista suosituimpia ovat kerran kuukaudessa lauantaiaamuna pidettävä lettuaamiainen ja kirpputorimyyjäiset, sunnuntailounaat ja lauantaitanssit. Keittiön tuotto on erittäin merkittävä. Keittiössä valmistetaan paitsi edellämainitut lettuaamiaiset, myös monet juhlaillalliset, sunnuntailounaat, ja myös runsaasti leivonnaisia myytäväksi.

Suomi Talolla on järjestetty vuosien aikana myös suomen- ja englan-ninkielen opetusta useissa ryhmissä. Samoin erilaisia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia on tarjolla.

Yhteistyö Suomen valtion kanssa näkyy siinä, että Suomen Suurlähetystö Washingtonista on käyttänyt Suomi Taloa usean vuoden ajan kunnallis- ja valtiollisten vaalien äänestyspaikkana.

Suomi Talon tiloja vuokrataan myös yksityisille henkilöille sekä yrityksille. Vuokrauksien tuotolla voidaan osaltaan kattaa kasvavia ylläpitokustannuskuluja. Näin onkin pystytty jatkamaan talon toimintaa vähenevistä jäsenseuratuloista huolimatta, sillä yksistään ikääntyvän ja vähentyvän suomalaisyhteisön voimavarat eivät enää riitä. Kehitteillä on uusiakin toimintamuotoja, joiden toivotaan innostavan myös toisen sukupolven amerikan-suomalaisia nuoria toimimaan Suomi Talon ylläpidon hyväksi vanhempien sukupolvien rinnalla. Johtokunnalle ovat kaikki uudet ideat tervetulleita toimintamme kehittämiseksi.

Suomi Talon historiaan liityviä kirjasia on saatavilla Suomi Talon kirjastosta. Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan talon tiloihin ja toimintaan. Vuosikokous, jossa valitaan uudet johtokunnan jäsenet, pidetään tammikuussa. Jäsenten kuukausikokouksista ilmoitetaan paikallisissa tiedoitusvälineissä.

301 W Central Blvd (Finlandia Boulevard), Lantana, FL 33462, phone 1.561.547.9450