“Vapauden Hinta”-Museo

 

Tervetuloa “Vapauden Hinta”-museoon!

“Vapauden Hinta”-museo sijaitsee Suomi Talon toisessa kerroksessa. Museo esittelee vierailijoilleen kuvin, sanoin ja esineiden välityksellä miten suomalaiset taistelivat vapautensa puolesta Talvisodassa, Jatkosodassa, ja jo sitä ennen. Museossa on huomattava kokoelma sotien aikaista esineistöä, kuten aseita, pukuja, mitalleja, kirjeitä, kirjallisuutta, kuvia ja filmejä.
Museon tarkoitus on tiedottaa kokoelmien välityksellä kaikkille ja kaikenikäisille vierailijoille, niin amerikkalaisille, suomalaisille, kuin kaikille kansallisuuksille, että Suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Nykypolvien on tarkeä tietää edellisten sukupolvien uhraukset, ja ymmärtää ystävyyden ja hyvien suhteiden ylläpidon tärkeys sekä valtiollisella että yksilötasolla. Suomi on erityisesti kiitollinen Yhdysvalloille suuresta tuesta sodan päätyttyä.
Suomalaiset ovat vaikuttaneet eteläisessä Floridassa jo vuosisadan ajan. Suomalainen kulttuuri on tunnettua ja suomalaiset arvostettuja rehellisinä ja yrittävinä ihmisinä. Vapauden Hinta Museo tukee tätä kultuuriperintöä esittelemällä amerikkalaisille, amerikansuomalaisille sekä kaikille museossa kävijöille sotahistoriallisesti merkittävän kokoelman dokumentteja Suomesta.
Vapauden Hinta Museo toimii verovapaana 501(c)(3) yhtiönä, tukien monipuolista ja laajaa hyväntekeväisyyttä. Museo ottaa kiitollisuudella vastaan lahjoituksia toimintansa edistämiseen.

Avoinna sunnuntaisin  klo 12 – 14 talvisesongin ajan.

Yhteys sähköpostilla: hmanner@comcast.net

Otsikkoriville: POF Museum

301 W Central Blvd (Finlandia Boulevard), Lantana, FL 33462, phone 1.561.547.9450